MŠ Vilsnice

Základní a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., se sídlem Raisova 688/11, příspěvková organizace , s místem poskytovaného vzdělávání v Mateřské škole Chmelnická 44, Děčín 12, Vilsnice


VÝSLEDKY ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Ředitel základní a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. se sídlem Raisova 688/11, příspěvková organizace oprávněný rozhodovat podle § 165 ods.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším oborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen školský zákon), rozhodl na základě ustanovení § 34 odst. 3 školského zákona a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, takto :

od 1.9.2021 se přijímají k předškolnímu vzdělávání děti zapsané pod těmito registračními čísly :

Registrační číslo : RWIPT

Registrační číslo : QLGD7

Registrační číslo : E091Q

Registrační číslo : 2F9XB

Registrační číslo : AC43N

Registrační číslo : S5Y00

s nástupem od 1.9.2021 s místem poskytovaného vzdělávání v Mateřské škole Děčín 12, Chmelnická 44, VilsniceMgr. Martin Lána

ředitel školy


uzavření MŠ.odt
foto dětí.odt

Vážení rodiče, Mateřské školy na Děčínsku se již v pondělí 10.5.2021 otevřou pro všechny děti. Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotnictví a Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje. Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti, které ji navštěvují a to v běžném provozu od 6.30 hod. do 16.00 hod. Děti nemusí nosit roušky a nebude probíhat ani testování dětí.


NOVÁ INFORMACE PRO RODIČE

PLATBA ŠKOLNÉHO PO DOBU UZAVŘENÍ MŠ

Z důvodu uzavření MŠ se za měsíc březen úplata ve výši 450 Kč,- na dítě neplatí.

Školné - úplata za předškolní vzdělávání ve výši 450,-Kč měsíčně se bude snižovat poměrově v závislosti na délce uzavření MŠ dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., § 6 odst. 5 . Vyúčtování proběhne až po otevření mateřské školy.

Přijaté platby za stravné a školné samozřejmě zůstávají na „školkovém“ účtu dítěte a po ukončení stavu nouze bude možné individuálně požádat o mimořádné vratky přeplatků. V opačném případě budou přeplatky vráceny standardně v měsíci září.Vážení rodiče, budeme moc rády, když nám budete posílat fotografie vašich dětí prostřednictvím e-mailu. Nemusí to být jen jejich práce z distanční výuky a našich námětů, které vám posíláme, ale mohou to být i fotografie z výletů nebo toho, co vaší ratolest zrovna nadchlo. Fotografie budeme dávat na naše stránky do sekce fotogalerie. Těšíme se na spolupráci s vámi. S pozdravem Ála, Zuzka a Jana.