O školce

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Mateřská škola je odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Máchovo náměstí 688/11, Děčín IV (web).

Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí ve věku zpravidla od tří do šesti let.

Nachází se v okrajové části Děčína uprostřed veliké zahrady s dopravním hřištěm, dobře vybavené pro pohybové aktivity dětí. Okolí MŠ poskytuje dostatek vycházek do přírody, v zimě sáňkování, bobování a ostatní zimní pohybové aktivity.

Budova je přízemní, je zde ložnice, herna, třída, chodba, šatna a oddělené toalety i sprchový kout. Součástí budovy je také kuchyň a školní jídelna pro Základní školu Malšovice.

Zřizovatel : Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 5, 405 38 Děčín

Provozní doba MŠ

 • 6:30–16:00 hod

Zaměstnanci školky

 • vedoucí MŠ: Alena Dudová

 • učitelka: Pavla Latislavová

 • asistentka pedagoga: Jana Patrovská

 • kuchařka: Yveta Zachová

 • školnice: Radka Bílková

 • vedoucí stravování: Vendulka Endlerová

Výchovné působení

Je zaměřeno na všestranný rozvoj dětské osobnosti s respektováním rodinné výchovy. Cílem pedagogického procesu je vychovat děti samostatné, iniciativní se zdravou sebedůvěrou, ohleduplné a tolerantní k okolí, k sobě navzájem, milující a chránící přírodu.

Ve výchovném působení je respektováno právo na hru a svobodné rozhodování, které je usměrňováno klidným a citlivým přístupem všech zaměstnanců školy.

Školní vzdělávací program je vypracován do roku 2020 - 2025. V návaznosti na něj i nový Třídní vzdělávací program.

Stávající Třídní vzdělávací program s názvem „Kdo si hraje nezlobí, zvládne všechny úkoly.“ byl sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem se zakomponováním hlavních cílů v pěti výchovných oblastech předškolního vzdělávání:

 • Dítě a jeho tělo

 • Dítě a jeho psychika

 • Dítě a ten druhý

 • Dítě a společnost

 • Dítě a svět

Součástí vzdělávacího programu je i plán grafomotoriky.

Učitelky během celého školního roku nabízejí dětem nové, zajímavé činnosti obohacené o zkušenosti, získané dalším vzděláváním, aby co nejvíce rozvíjely dětské vnímání a kompetence a zpříjemňovaly dětem pobyt v mateřské škole.

Logopedická péče je prováděna formou logopedických cvičení a her k odstraňování špatné výslovnosti.Rodičům dětí doporučujeme též návštěvu logopedické poradny.

Spolupráce s rodiči

Schůzky s rodiči, individuální konzultace, informativní nástěnky, dny otevřených dveří, spoluúčast rodičů na akcích pro děti, pomoc při zlepšování prostředí MŠ, při opravách hraček a údržbě zahradního zařízení.