Vítejte v MŠ Chmelnická - Vilsnice

O školce

Mateřská škola je odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Máchovo náměstí 688/11, Děčín IV (web).

Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí ve věku zpravidla od tří do šesti let.

Nachází se v okrajové části Děčína uprostřed veliké zahrady s dopravním hřištěm, dobře vybavené pro pohybové aktivity dětí. Okolí MŠ poskytuje dostatek vycházek do přírody, v zimě sáňkování, bobování a ostatní zimní pohybové aktivity.

Budova je přízemní, je zde ložnice, herna, třída, chodba, šatna a oddělené toalety i sprchový kout. Součástí budovy  je také  kuchyň a školní jídelna pro Základní školu Malšovice.

Provozní doba MŠ

 • 6:00–16:00 hod

Zaměstnanci školky

 • vedoucí MŠ: Bc. Miloslava Lánová
 • učitelkaBc.Pavla Latislavová
 • asistentka pedagoga: Jana Plíhalová
 • kuchařkaYveta Zachová
 • školniceRadka Bílková
 • vedoucí stravování: Vendulka Endlerová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • Výchovné působení

  Je zaměřeno na všestranný rozvoj dětské osobnosti s respektováním rodinné výchovy. Cílem   pedagogického procesu je vychovat děti samostatné, iniciativní se zdravou sebedůvěrou, ohleduplné a tolerantní k okolí, k sobě navzájem, milující a chránící přírodu.

  Ve výchovném působení je respektováno právo na hru a svobodné rozhodování, které je usměrňováno klidným a citlivým přístupem všech zaměstnanců školy.

  Školní vzdělávací program je vypracován do roku 2020 - 2025. V  návaznosti na něj i nový Třídní vzdělávací program.

  Stávající Třídní vzdělávací program s názvem „Kdo si hraje nezlobí, zvládne všechny úkoly.“ byl sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem se zakomponováním hlavních cílů v pěti výchovných oblastech předškolního vzdělávání: 

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

  Součástí vzdělávacího programu je i  plán grafomotoriky.

  Učitelky během celého školního roku nabízejí dětem nové, zajímavé činnosti obohacené o zkušenosti, získané dalším vzděláváním, aby co nejvíce rozvíjely dětské vnímání a kompetence a zpříjemňovaly dětem pobyt v mateřské škole.

  Logopedická péče je prováděna formou logopedických cvičení a her k odstraňování špatné výslovnosti.Rodičům dětí doporučujeme též návštěvu logopedické poradny.

  Spolupráce s rodiči

  Schůzky s rodiči, individuální konzultace,  informativní nástěnky, dny otevřených dveří, spoluúčast rodičů na akcích pro děti, pomoc při zlepšování prostředí MŠ,  při opravách hraček a údržbě zahradního zařízení.                   

Kalendář akcí

podzim
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít