Vítejte v MŠ Chmelnická - Vilsnice
PODZIM
PODZIM 2

Třída Myšky

Listopad


Integrovaný blok: Podzim v lese
Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s
environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod.
Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti s ekosystémem lesa, se zvířaty
rostlinami, ročními obdobími a pro ně charakteristickými rysy (počasí, plodiny, zvířata,
rostliny, podzimní aktivity, lidové tradice). Přibližovat dětem krásu a význam podzimu pro
přírodu, člověka a jeho zdraví, poznávání pravidel společenského soužití a jejich
spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním
projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí, rozvoj schopnosti žít ve
společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství
(ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto
společenství uznávané, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z
objevování apod.), vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého
životního stylu, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si
vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti).
Podporovat slovní zásobu, učit se ovládat a vyjadřovat své pocity a prožitky, učit se řešit
problémy a úkoly, rozvíjet kreativní myšlení, fantazii, podporovat dětskou tvořivost.

Tematický blok: Větříkovy úkoly
Podtéma:
- Co všechno myška našla při procházce v lese. (Plody lesa)
- Co všechno se myška dozvěděla o lese. (Život v lese)
- Jak myška uspávala zvířátka.

Třídní akce:
Čtení dětí ze ZŠ Malšovice (2. 11. 2023)
Plavecký kurz (7. 11. – 9 lekce plavání a 14. 11. – 10 lekce plavání – mohou se rodiče přijít podívat na
plaváčka)
Čtení dětí ze ZŠ Malšovice (9. 11. 2023)
Keramika (8. 11. 2023)
Projektový den „Život v lese“ (13. 11. 2023)
Dopolední vánoční dílničky pro děti
Drakiáda – Spolupráce s rodiči, domácí výroba draka (pouze jako dekorace :))


Říjen

Integrovaný blok: Podzim ve školce

Cíl: Pozorování změn v přírodě a získávat informace v souladu s environmentální výchovou. Podporovat kladný vztah k přírodě a živým tvorům. Poznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu, objevujeme význam pro zdraví člověka. Budeme se snažit o poznání stromů a plodů. Seznamujeme se s ročním obdobím a změnami počasí, s ochranou našeho zdraví, které s tím souvisí (oblékání, strava.). Seznámíme se s tím, jak se zvířátka připravují na zimu.

Tematický blok: Ježečkovy úkoly

Podtéma:

* Co myšička sklidila na zahrádce – Ovoce

* Co myšička sklidila na zahrádce – Zelenina

* Jak myška s pavoučkem pletla pavučinu

* Jak myška s ježečkem se připravují na Halloween

Třídní akce:

Plavecký kurz (úterky)

Vaření rýmovníkového sirupu

Pečení jablečného závinu 

Keramika (11. 9. 2023)

Čtení dětí ze ZŠ Malšovice (19. 10. 2023)

Focení dětí 23. 10. 2023


Kalendář akcí

podzim
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít