Vítejte v MŠ Chmelnická - Vilsnice

Třída Myšky

Červen

Třídní akce:

 • pondělí 3. 6. - oslava k vystoupení dětí na Akademii

 • úterý 4. 6. - čtení dětí ze ZŠ Malšovice

 • středa 5. 6. - náhradní termín keramiky

 • pátek 7. 6. - dětský den na ZŠ Máchovo náměstí (děti z 8. tříd si pro děti z MŠ připraví soutěže a zábavu na zahradě školní družiny - bližší informace doplníme)

 • úterý 18. 6. - Zahradní slavnost - Rozloučení s předškoláky - program začne v 15:30

 • pondělí 24. 6. - hledání pokladu

Květen

Třídní akce:

 • středa 1. 5. a 8. 5.  - státní svátek

 • pondělí 6. 5. - Den pro mou maminku  a tatínka - odpolední akce s rodiči na zahradě MŠ

 • sobota 11. 5. - zápis do MŠ ( ve školce na Máchovce )

 • středa 22. 5. - keramika

 • čtvrtek 23. 5. - celodenní výlet do indiánské vesničky v Růžové 

 • čtvrtek 30. 5. - vystoupení v městském divadle - AKADEMIE

 • pátek 31. 5. - balónková Evička a po svačině dětský den organizovaný ZŠ Malšovice na zahradě MŠ 


Duben

Třídní akce:

 • středa 3. 4. - návštěva předškoláků v ZŠ Malšovice

 • středa 10. 4. - náhradní termín keramiky

 • středa 24. 4. -  keramika

 • čtvrtek 25. 4. - den pro mou maminku a tatínka - přesunuto na 6. 5. 

 • pondělí 29. 4. - pálení čarodějnic odpoledne s rodiči


Březen


Třídní akce:

 • pátek 1. 3. - návštéva Českého červeného kříže v naší MŠ
 • úterý 5. 3. - návštěva knihovny v Podmoklech - březen = měsíc knihy
 • středa 6. 3. - projektový den - Malý inženýr
 • úterý 12. 3. - Divadlo Děčín - Rákosníček a jeho rybník
 • čtvrtek 14. 3. - keramika
 • úterý 19. 3. - projektový den v IQ Parku Liberec
 • pátek 29. 3. - státní svátek - Velký pátek

Únor


V tomto měsíci budeme upevňovat znalosti z povolání, nezapomeneme se zaměřit také na lidské tělo a  naše smysly. Neopomeneme nadále posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, radost, zájem). Taktéž budeme rozvíjet
schopnost vyjádřit své pocity, dojmy, prožitky. Budeme nadále rozvíjet
pohybové schopnosti. 

Nezapomeneme si připomenout, co patří mezi naše tradice – Masopust.

Uvědomujeme si, že svět má svůj řád. Chápe, že zájem o to, co se děje
kolem, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem. 

Učíme děti chápat, že se chováme při setkání s neznámými lidmi či v
neznámých situacích obezřetně. Nevhodné chování nebo komunikaci,
která není dítěti příjemná, umět odmítnout.

Cíl: rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i
neverbální. Rozvoj užívání smyslů. Rozvoj hrubé a jemné motoriky.

Tematický blok: Pohádkové úkoly

Podtéma:

 • Jaké povolání Myška zná
 • Myška u doktora 
 • Myška a Masopust


Třídní akce:

 • Keramika (21.2)
 • Projektová den „Malý inženýr“ (23.2.)
 • Předběžný termín akce 27.2.
 • Karneval v dopoledních hodinách
 • Masopustní veselí (masky dobrovolné, akce v odpoledních hodinách)
 • Třídní schůzky v úterý 20.2. v 15:30hodin

Leden


V tomto období se zaměříme na pohybové dovednosti v oblasti hrubé i
jemné motoriky, budeme si osvojovat poznatky o zimním období a
sportu s ním spojeném. Přispíváme k vytváření návyků zdravého
životního stylu. Vytváříme kladný vztah k přírodě a živočichům. Vedeme
děti k poznání, jak zimu využíváme k zábavě a upevnění zdraví.
Poznáváme vlastnosti sněhu a ledu. Dětem vysvětlujeme zásady
bezpečného chování při zimních sportech.

Cíl: vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Tematický blok: Sněhulákovy úkoly


Podtéma:

 • Tři králové
 • Myška jela na hory
 • Myška na Olympiádě
 • Jak Myška stavěla dům 
 • Jaká povolání Myška zná

Třídní akce:

 • Tři králové (5.1.)
 • Projektový den „Stavitel města“ (22.1.)
 • Keramika (25.1.)

Prosinec


V adventním čase se zaměřujeme na historii Vánoc, předvánoční a vánoční tradice a zvyky. Společně získáváme poznatky o okolním světě, zimní přírodě, o časových pojmech. Součástí adventu je i příchod Mikuláše, čerta a anděla. V těchto dnech ve školce děti malují jednotlivé postavy. Ve spolupráci s rodiči se připravují potřebné věci k vánoční besídce. Příprava vystoupení dětí na vánoční besídku. Realizace vánočních tvořivých dílniček.
Všechny činnosti jsou motivovány obdobím adventu a Vánoc. Učitelka s dětmi vhodně připravuje prostředí pro období adventu. Děti mají možnost sdělovat dojmy a prožitky. Učitelka podporuje vzájemné sympatie dětí a dětská přátelství. Při mnoha příležitostech s rozvíjí umělecké dovednosti.


Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tematický blok: Čertíkovi úkoly


Podtéma:

 • Mikuláš – Mikulášská nadílka
 • Vánoce, Advent a tradice – Jak se myška připravovala na Vánoce Vánoce
 • Advent a tradice – Myška a Vánoce

  Třídní akce:
 • Mikulášská nadílka (4.12.)
 • Keramika (6.12.) – zrušeno pro nemoc, náhradní termín bude v lednu
 • Pohádka na Děčínském zámku – „O zlatém prasátku“
 • Vánoční besídka a trhy (13.12.) od 15.30 hod
 • Vánoční trhy na ZŠ Máchovo nám. (14.12.)
 • Vánoční nadílka (18.12.)

Listopad


Integrovaný blok: Podzim v lese


Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s
environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod.
Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti s ekosystémem lesa, se zvířaty
rostlinami, ročními obdobími a pro ně charakteristickými rysy (počasí, plodiny, zvířata,
rostliny, podzimní aktivity, lidové tradice). Přibližovat dětem krásu a význam podzimu pro
přírodu, člověka a jeho zdraví, poznávání pravidel společenského soužití a jejich
spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním
projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí, rozvoj schopnosti žít ve
společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství
(ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto
společenství uznávané, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z
objevování apod.), vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého
životního stylu, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si
vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti).
Podporovat slovní zásobu, učit se ovládat a vyjadřovat své pocity a prožitky, učit se řešit
problémy a úkoly, rozvíjet kreativní myšlení, fantazii, podporovat dětskou tvořivost.

Tematický blok: Větříkovy úkoly


Podtéma:

 • Co všechno myška našla při procházce v lese. (Plody lesa)
 • Co všechno se myška dozvěděla o lese. (Život v lese)
 • Jak myška uspávala zvířátka.

Třídní akce:

 • Čtení dětí ze ZŠ Malšovice (2. 11. 2023)
 • Plavecký kurz (7. 11. – 9 lekce plavání a 14. 11. – 10 lekce plavání – mohou se rodiče přijít podívat na plaváčka)
 • Čtení dětí ze ZŠ Malšovice (9. 11. 2023) 
 • Keramika (8. 11. 2023)
 • Projektový den „Život v lese“ (13. 11. 2023)
 • Dopolední vánoční dílničky pro děti
 • Drakiáda – Spolupráce s rodiči, domácí výroba draka (pouze jako dekorace :))

Říjen

Integrovaný blok: Podzim ve školce

Cíl: Pozorování změn v přírodě a získávat informace v souladu s environmentální výchovou. Podporovat kladný vztah k přírodě a živým tvorům. Poznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu, objevujeme význam pro zdraví člověka. Budeme se snažit o poznání stromů a plodů. Seznamujeme se s ročním obdobím a změnami počasí, s ochranou našeho zdraví, které s tím souvisí (oblékání, strava.). Seznámíme se s tím, jak se zvířátka připravují na zimu.

Tematický blok: Ježečkovy úkoly

Podtéma:

 • Co myšička sklidila na zahrádce – Ovoce
 • Co myšička sklidila na zahrádce – Zelenina
 • Jak myška s pavoučkem pletla pavučinu
 • Jak myška s ježečkem se připravují na Halloween

Třídní akce:

 • Plavecký kurz (úterky)
 • Vaření rýmovníkového sirupu
 • Pečení jablečného závinu 
 • Keramika (11. 9. 2023)
 • Čtení dětí ze ZŠ Malšovice (19. 10. 2023)
 • Focení dětí 23. 10. 2023

Kalendář akcí

podzim
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít